Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Farská 19
94901 Nitra
IČO: 17055351

Informácie o inštitúcii Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

 

 

Profil školy
Nech z tohto gymnázia vyrastajú krásne postavy mladých vzdelaných chlapcov a dievčat, ktorí budú požehnaním Slovenska a Cirkvi.
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky emeritný biskup

 • Katolícke gymnázium zriadené Biskupským úradom v Nitre v školskom roku 1991/1992
 • Formy štúdia – štvorročná i osemročná, viac než 500 študentov v 16 triedach
 • Dlhodobé zameranie gymnázia:
  kvalitné vzdelanie
  duchovná a hodnotová orientácia
  cudzie jazyky
  maximálna diferenciácia vo vyšších ročníkoch podla záujmu študentov
 • Viac než 1500 absolventov
 • percento úspešnosti prijatia na univerzity doma i v zahraničí sa dlhodobo pohybuje medzi 90 - 95%
 • Od 1. januára 2005 gymnázium začlenené do Spojenej katolíckej školy v Nitre
 • Vlastný internát priamo v školskom objekte, kapacita 60 študentov
 • V škole a na internáte pôsobí vlastný školský kaplán a sestry zasväteného života
 • Gymnázium je v obnovenom biskupskom objekte v centre mesta, vybavenie zodpovedá vysokému štandardu strednej školy gymnaziálneho typu
 • Od školského roka 2008/2009 – nový školský vzdelávací program „Scientia et bonum“ s tromi základnými piliermi: duchovná a hodnotová orientácia, cudzie jazyky, vo vyšších ročníkoch maximálne možnosti profilácie podla záujmu študentov
 • Škola si vybudovala pevné miesto v meste, kraji i v rámci Slovenska, študenti i pedagógovia dosiahli viacero významných úspechov a ocenení na všetkých úrovniach

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Vedenie školy
Mgr. Ing. Karol Žák,CSc.
KTK, CHE, KNB   riaditeľ školy
 
Mgr. Ladislav Čurgali
TEV, NEJ               techn.- ekonom. zástupca
 
RNDr. Mária Hrdá
BIO                         pedagog. zástupkyňa
 
RNDr. Stanislav Kudlačák
MAT, FYZ              pedagog. zástupca
 

Kde nás nájdete?

Zobrazit